AGRO ROSA

Комерційна Пропозиція

Сезон внесення добрив 2019 року
Прайс-лист 2020
Ціни на внесення мінеральних добрив з використанням агротехнічних засобів на шинах оболонках
Тип послуг
Від 0 до 1000 Га
Від 1000 до 2000 Га
Від 2000 Га
Внесення КАС, енергозасіб УЕСМ РОСА у комплекті з ОПШ РОСА
150,00 Гривень, Без ПДВ
150,00 Гривень, Без ПДВ
150,00 Гривень, Без ПДВ
Внесення ЗЗР, енергозасіб УЕСМ РОСА у комплекті з ОПШ РОСА
160,00 Гривень, Без ПДВ
150,00 Гривень, Без ПДВ
150,00 Гривень, Без ПДВ
Внесення мінеральних добрив, енергозасіб УЕСМ РОСА у комплекті з РМУ РОСА
150,00 Гривень, Без ПДВ
150,00 Гривень, Без ПДВ
150,00 Гривень, Без ПДВ
КАС: карбамідно-аміачна суміш (кас), норма внесення до 250 кг/га
УЕСМ РОСА: Універсальний енергетичний засіб РОСА (виробництво ВАТ Агромашресурс, Білорусь)
ОПШ РОСА: Обприскувач польовий штанговий РОСА (виробництво ВАТ Агромашресурс, Білорусь), причіпний пристрій.
ЗЗР: Засоби захисту росли (гербіциди)
РМУ РОСА: Розкидач мінеральних добрив РОСА (виробництво ВАТ Агромашресурс, Білорусь)
Мінеральні добрива: Аміачна сеоітра, та будь які інші гранульовані мінеральні добрива, норма внесення до 250 кг/га
2019
Умови надання послуг
Послуги надаються від ФО-П на третій групі, вартість вказана без ПДВ
Підстава надання послуг
Договір підряду або Договір оренди енергетичного засобу. На вибір замовника.
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов'язується виконати певну роботу за завданням Замовника, із використанням сільськогосподарської техніки (надалі – Техніка), в порядку та на умовах визначених цим Договором.
1.2. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу в порядку та на умовах визначених цим Договором.
2. Зміст робіт та сума договору
2.1. Підрядник виконую роботи з внесення аміачної селітри, інших гранульованих добрив, КАС, ЗЗР (надалі – Роботи) на полях Замовника (надалі – Поля та Місця робіт):
2.2. Роботи виконуються Технікою: самохідний оприскувач/розкидач (оприскувачі/розкидачі) «Роса».
2.3. Орієнтовна площа обробітку складає: Зазначається орієнтовна кількість Га.
2.4. Максимальна норма внесення складає: 250 кг/га.
2.5. Орієнтовна дата початку робіт: Зазначається запланована дата початку робіт.
2.6. Орієнтовна дата закінчення робіт: Зазначається запланована дата закінчення робіт.
2.7. Вартість робіт складає: Зазначається вартість за 1 Га.
2.8. Орієнтовна сума Договору складає: Зазначається орієнтовна сума Договору.
3. Умови оплати
3.1. Замовник зобов'язаний здійснити попередню оплату у розмірі: Зазначається авансовий платіж в розмірі 20% від запланованої суми Договору.
3.2. Зазначена у цьому договорі попередня оплата проводиться в повному обсязі до дати початку робіт.
3.3. Прийняття робіт Замовником за кількістю та якістю проводиться окремо по кожному Полю, шляхом підписання вповноваженими представниками Сторін звітів виконаних робіт (Додаток № 1).
3.4. Замовник зобов'язується оплатити виконані роботи впродовж 10 банківських днів з дати підписання уповноваженими особами Сторін актів виконаних робіт.
3.5. Витрати на транспортування Техніки Підрядника до місця виконання робіт та її повернення входять в вартість робіт та сплачуються за рахунок попередньої оплати за п. 3.1.., у тому випадку, якщо об'єм робіт більше 2 000 Га. У тому випадку, якщо об'єм робіт менший 2 000 Га, Замовник сплачую за доставку техніки на місце виконання робіт, а Виконавець або Підрядник сплачую за доставку техніки від місця виконання робіт на базу Виконавця або Підрядника, або на наступне місце виконання робіт. У тому випадку, якщо об'єм робіт менше 1000 Га, Замовник сплачує за доставку техніки в обидві сторони.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Обов'язки Підрядника:
4.1.1. Бути готовим негайно розпочати роботи на зазначених у цьому договорі умовах.
4.1.2. Організувати доставку техніки та персонал до місця початку робіт; забрати Техніку та персонал по закінченню робіт в погоджений Сторонами строк.
4.1.3. За власний рахунок проводити технічний огляд та поточні ремонти Техніки.
4.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань за Договором, терміново повідомити про це Замовника.
4.2. Права Підрядника:
4.2.1. В односторонньому порядку призупинити виконання робіт за цим договором у разі порушення Замовником умов цього договору.
4.2.2. Вважати строк, з моменту призупинення виконання робіт за п.4.2.1. простоєм з вини Замовника.
4.2.3. В односторонньому порядку розірвати цей договір у випадку порушення Замовником умов цього договору впродовж строку більше ніж трьох календарних днів.
4.2.4. В разі встановлення погодних умов, що роблять неможливим виконання Договору впродовж наступних 2-х або більше діб, Підрядник має право забрати Техніку та персонал на час дії таких умов, але зобов'язаний повернути впродовж 24 годин після закінчення дії таких умов.
4.3. Обов'язки Замовника:
4.3.1. Забезпечити Підрядника можливість виконувати свої зобов'язання за Договором. За можливості у тому числі і в нічний час. Докладати всіх зусиль для уникнення простоїв.
4.3.2. Надавати Підряднику Місця робіт (Поля) простого рельєфу, оскільки Техніка Підрядника не може працювати на схилах.
4.3.3. Надати Підряднику, необхідні матеріали, для якісного виконання робіт, в тому числі паливно-мастильні матеріали:
- 0,2 л/га дизельного палива для роботи Техніки на Полях;
- 15 л/100км дизельного палива для переїздів Техніки з Поля на Поле та до місця зберігання;
4.3.4. У разі виникнення потреби у переїзді на відстань понад 10 км, за власний рахунок забезпечити перевезення Техніки.
4.3.5. Забезпечити доставку добрив до Місця роботи в кількості, необхідній для безперебійної роботи Техніки. Забезпечити заправку добривами безпосередньо на Полі.
4.3.6. Забезпечити персонал Підрядника, в кількості 2-х чоловік на кожну одиницю Техніки, комфортним місцем для проживання та вчасним якісним трьох разовим харчуванням.
4.3.7. Забезпечити належну охорону та зберігання Техніки Підрядника, на час виконання ним Договору. В разі крадіжки чи псування Техніки Підрядника, в результаті неналежної охорони чи зберігання, Замовник компенсує Підряднику збитки пов'язані з відновленням Техніки.
4.3.8. Проводити інспекцію Полів на предмет безпеки праці, безпосередньо перед початком роботи Підрядника на Полі.
4.3.9. Повідомити Підрядника про наявність перешкод та сторонніх предметів наявних на полі (деталі машин, залишені чи загублені знаряддя обробітку ґрунту, металобрухт, гідранти, пні, кілки, тощо) у письмовій формі та позначити їх місця розташування безпосередньо на полі будь-яким видимим здалеку способом.
4.3.10. В разі наїзду Техніки Підрядника, при роботі на полі Замовника, на сторонній предмет (деталі машин, залишені чи загублені знаряддя обробітку ґрунту, металобрухт, гідранти, пні, кілки, тощо), про наявність яких Замовник не повідомив Підрядника, Замовник компенсує Виконавцю вартість ремонту пошкодженої Техніки в повному обсязі, не пізніше 7-ми календарних днів з дати закінчення ремонту.
4.3.11. Замовник зобов'язаний не допускати заборгованості перед Підрядником за фактично надані роботи за Договором. Також, поінформувати відповідальних осіб, щодо можливості виникнення простою з вини Замовника, у разі прострочення оплати робіт за Договором.
4.3.12. Впродовж 3 банківських днів в дати отримання від Підрядника актів виконаних робіт Замовник зобов'язується підписати відповідні акти, або в письмовій формі надати обґрунтовані заперечення, інакше надані акти вважаються узгодженими та зазначені у них роботи належним чином виконаними - при цьому воля (згода) Замовника на погодження наданих Підрядником актів виконаних робіт виражається його мовчанням відповідно до пункту 3 ст. 206 Цивільного кодексу України, а датою підписання уповноваженими особами Сторін акту виконаних робіт є зазначена Підрядником у відповідному акті дата складання.
5. Відповідальність сторін та вирішення спорів
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором при наявності вини, Сторони несуть відповідальність, відповідно до норм чинного законодавства України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона не вважається винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов'язань.
5.3. В разі простою техніки Підрядника з вини Замовника, зафіксованого відповідним актом (Додаток № 2), Замовник компенсує Підряднику втрачений прибуток, з розрахунку 2000,00 (дві тисячі) гривень за добу простою.
5.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
5.5. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
5.6. У випадку прострочення оплати виконаних робіт за цим договором більше ніж на 30 календарних днів замовник зобов'язується сплатити на користь виконавця разовий штраф у розмірі тридцяти відсотків від суми заборгованості. При цьому сторони погоджують строк позовної давності тривалістю три роки для стягнення зазначеного у цьому пункті договору штрафу.
5.7. Виконані за цим договором роботи з відстроченням платежу продаються в кредит. У випадку збільшення курсу долару США за НБУ на дату оплати робіт за договором з відстрочення платежу більше ніж на 5 % у порівнянні з встановленим курсом долару США за НБУ на дату підписання сторонами договору підрядник вправі в односторонньому порядку провести перерахунок ціни і в односторонньому порядку змінити ціну наданих робіт (послу) шляхом їх збільшення та провести дооцінку їх вартості за наступною формулою, а саме: S= (A1/A0) х S1, де S – сума платежу, що підлягає оплаті; A1 – курс долару США за НБУ на дату платежу за договором; A0 – курс долару США за НБУ на дату підписання сторонами договору; S1 – визначена на дату підписання договору сума платежу з відстроченням.
6. Строк дії Договору
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до кінця року, а в частині оплати наданих робіт до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. В інших питаннях, Договір діє виключно в межах визначених в Договорі строків.
6.2. Договір може бути розірваний або подовжений за згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7. Інші умови
7.1. Усі правові відносини, що виникають з цього Договору, або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентується цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України, а також прийнятими в Україні принципами ділової практики.
7.3. Після набрання чинності цим Договором, усі попередні усні або письмові домовленості, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-яке інше з питань, що так чи інакше стосується цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, з обов'язковим складанням письмової додаткової угоди до цього Договору.
7.5. Додаткові угоди, акти виконаних робіт, рахунки-фактури та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7.7. Додатково Сторони погоджують форму наступних документів: звіт наданих послуг (Додаток № 1), та акт простою (Додаток № 2).
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Зазначається адреса реєстрації та банківські реквізити сторін.
Реквізити Підрядника доступні за посиланням: Реквізити Підрядника.
Підрядник
Фізична Особа-Підприємець
Дрозд Андрій Вікторович
Діє на підставі ВИПИСКИ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата і номер виписки: 23.11.2016, 2 069 000 0000 037996.
Коди згідно КВЕД: 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля; 68.20 – Надання в оренду й експлуатації власного чи орендованого майна; 46.14 – Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, судами та літаками; 46.61 – Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 77-31 – Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; 01-61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
Чим можу допомогти ?
Close
Зворотній зв'язок
Напишіть нам
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype
Mail
Phone
Оберіть зручний для Вас засіб звязку